خودرویی خریدم که به علت بدهی فروشنده توقیف شده

خودرویی درسال ۹۴باوکالت تام بدون مدت خریدم و چندین سال توی پارکینگ بود سال ۹۵و ۹۸بعلت بدهی فروشنده به بانک حکم توقیف اومده و اردیبهشت ماه خودرو توقیف شده بنده چندین بار بامدارک ومستندات باعناوین مختلف مثل ورود ثالث و اعتراض ثالث به پرونده بدهکاری ورود کردهتا ثابت کنم بامدارک قانونی ماشین بمن واکذار شده اما دفترراسناد رسمی اعتراض مرا رد کرده کلی هزینه کرده ام و نمیدانم مجدد با چه عنوانی به دادگاه دادخواست بدهم دسترسی به وکیل هم ندارم لطفا راهنمایی کنید مدارک بنده وکالت نامه فروش و سنوات بیمه و قولنامه می باشد

25 شهریور 1400 67

سلام درود
کاربر محترم موضوع شما ارتباطی به تایید دفتر اسناد رسمی ندارد
با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو با ارائه مدارک خود حکم به رفع توقیف خودرو را تقاضا نمایید
در صورت نیاز می توانید مشاوره تلفنی رزرو‌ نمایید و مدارک خود را ارسال کنید جهت بررسی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی