;
فحاشی در محل کار با همکار

سلام در محل کار رفیقم فحش ناموسی داد من جوابشو دادم الانم شکایت کرده منم تو اظهاراتم نوشتم که فحش داده فحش شنیده فردا هم دادگاه دارم چطور میتونم از خودم دفاع کنم

25 شهریور 1400 3

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی