محاسبه خسارت تاخیر تأدیه

سلام ، تاخير تاديه مبلغ ٣٥٠ ميليون تومان از شهريور ٩٧ تا شهريور ١٤٠٠ چند ميشه ؟؟؟

25 شهریور 1400 66

سلام ابزار محاسبه خسارت تاخیر تأدیه در سایت موجود است ولی اگر زمان مطالبه یا استقرار دین شهریور 97 بوده و پرداخت آن شهریور 1400 به طور تقریبی مبلغ خسارت تاخیر تأدیه 680 میلیون می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی