گزارش به دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح

با سلام بنده گزارشی را به سازمان قضایی نیروهای مسلح ایمیل کردم بعد از حدود یک ماه پاسخ آمد که گزارش من با شماره نامه فلان به دادسرای محل وقوع ارسال شده.آیا الان من باید اقدامی بکنم؟چون محل وقوع در استان دیگری است و از اینجا به بعد روند بررسی چگونه است

25 شهریور 1400 73

با درود؛
کاربر محترم؛ پیامک حامل ارسال و ثبت و ارسال گزارش به دادسرای محل وقوع؛ صـرفا جهت اطلاع شما از ثبت گزارش بوده و در صورت نیاز به حضور، با تعیین وقت و زمان جلسه رسـیدگی،، ابلاغیه ای جهت حضور شما ارسـال خواهد شد..
منتطر ابلاغیـه حضـور باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی