داشتن ادوات جهت استعمال مواد مخدر

سلام ببخشید از منزل ما 45عدد بافور استفاده نشده و 50عدد پاسور گرفتن میشه بگید جریمه اش چطوری حساب میکنن

25 شهریور 1400 54

بااحترام
کاربر محترم آلات ادوات در کنار موادمخدر از منزل متهم کشف شده است به نظر می رسد دلایل کفایت نماید.در غیر اینصورت میتوانید عدم مالکیت خود را اعلام نمایید تا تبرئه شوید و سعی بر عدم فروش توسط خود نمایید اگر بتوانید عدم مالکیت در مورددهر دو مورد را عنوان نمایید به جزای نقدی محکوم میشوید اگر اقرار به فروش انها کنیدحبس خواهید شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی