درخواست تعیبن تکلیف پرونده بلحاط مشمول مرور زمان و عدم پیگیری شاکی

در سال ۱۳۹۶ پدر بنده فوت کردن هنگام انجام امور حصر وراثت متوجه شدیم که بابت دو شکایت حقوقی و کیفری از سمت یک شخص که نمیشناسمش از پدرم در سال ۱۳۸۳ انجام شده خانه پدری به ارث رسیده از طریق اجرای حکم توقیف شده است. پس از پیگیری در دادگاه شماره پرونده ها و نامه ها پیدا شد و با بررسی روند پرونده متوجه شدیم که اصلا شاکی پیگیر پرونده نشده و حتی به شعبه بازرسی پرونده نامه زده شه که در صورت عدم پیگیری نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام کنند. همچنین خاطر نشان کنم که هیچ مدرکی دال بر محکومیت حقوقی در پرونده مشاهده نشده است و صرفا مکاتبات اداری قابل ملاحظه هست. بنده در خواست ختم پرونده رو با توجه به مرور زمان به دادگاه دادم. اما دادگاه حقوقی صدور حکم رو مشروط به تعیین وضعیت پرونده کیفری کردند (موضوع پرونده کیفری خیانت در امانت هست) متاسفانه پرونده ها هیچ کدام در بایگانی موجود نیست و هیچ همکاری از سوی دادگاه و اجرای احکام صورت نمیگیره. در این مورد باید چگونه پیگیر مورد باشم. ممنون از راهنمایی شما عزیزان

25 شهریور 1400 82

با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به موضوع شکایت کیفری و عدم پیگیری شاکی خصوصی در طول این همه سال و عدم رسـیدگی و عدم صـدور هیچ تصمیم و یا رأیی از دادگاه کیفری، اصـولا موضوع شکایت کیفری معنونه "خیانت در امانت" مشمول مرور زمان شده و مرجع قضایی رسـیدگی کننده مکلف به صـدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده می باشد..
فلـذا بهتر است که طی لایحـه ای، مراتب را به اطلاع دادستانی و یا ریاست مجتمع قضایی رسانده و خواسـتار اتخاذ تصمیم مقتضی در اینخصوص و تعیین تکلیف موضـوع باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی