ضرب و جرح و ورود به عنف

سلام برادر زنم بدونه اطلاع من وارد خونه خودم شده و با ضرب و شتم جلو فرزند و همسرم؛ منو از خونه خودم بیرون کرده. در صورت اثباتش حکم دادگاه واسه این آقا چیه

26 شهریور 1400 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی