صدور شناسنامه برای اتباع خارجی

سلام،ایا اتباع خارجی میتونه شناسنامه بگیره همراه کارت واکسن

26 شهریور 1400 48

سلام
اگر منظور شما سجل احوال هستش خیر فقط در صورت داشتن تابعیت ایرانی یعنی فرزند زاده مادر یا پدر ایرانی باشید میتوانید شناسنامه بگیرید، اگر منظور شناسنامه بهداشتی است بله می توانید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی