ایا بعد از اجرای چک صادر کننده به زندان می‌رود ؟

سلام. کسی نتوانسته چک خود را در تاریخ مقرر پر کند و فرد شاکی چک را به اجرا گذاشته است و قبل از مهلت ۳۰ روزه شاکی حکم جلب گرفته و متهم را به زندان انداخته است. تا جایی که من اطلاع دارم قبل از مهلت ۳۰ روزه امکان گرفتن حکم جلب وجود ندارد در این صورت شاکی می تواند درخواست آزادی کند یا حتما باید با وثیقه آزاد گردد؟

26 شهریور 1400 331

سلام
کاربر محترم‌چکهای صیادی به محض برگشته از طریق دادگاه مستقیما اجراییه صادر و بعد از ابلاغ و عدم شناسایی اموال به تقاضای دارنده چک جلب صادر خواهد شد و به محض رویت صادر کننده جلب و روانه زندان می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی