شکایت افترا و خیانت در امانت

ببخشید من شکایت افترا کرده ام به اشتباه گفتم خیانت در امانت به نظرتان رای بازپرس و رای مجدد قاضی کفایت می کند یا خودم باید کاری انجام دهم

26 شهریور 1400 54

با درود؛
کاربر محترم؛ هر چند که طرح شکایت با عماوین اتهامی، توسط شاکی صورت می گیرد، ولی تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه در قانون و تناسب آن با نوع مجازات قانونی، با تشخیص و نظر قاصی رسـیدگی کننده می باشد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی