تهدید بخاطر تجاوز

سلام لطفاً من را بابت اینکه ۲ماه پیش خانمم بامردی دوست میشود والان میگه اون من را بافریب ونیرنگ به خانه اش بردو به من تجاوز کردوقتی تمام شددیگر تهدید هاش شروع شد که اگر به شوهرت قضیه رابگی می‌کشمش بیامواد بزاریم داخل ماشین ویا خونه که بره حبس تااینکهیک روز زن داداش شوهرم ۷کیلو تریاک آورد ومن بهش اطلاع دادم واون به مامورها تماس گرفت و شوهرم را بردند حالا می‌خوام بدونم میتونم شکایت کنم ولی پیامک تهدید ازیارو ندارم پرینت پیامک هارو میدم اگر درخواست کنم

26 شهریور 1400 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی