دیدن فیلم های خانگی جرم محسوب میشود

سلام فیلم ها و سریال های ساخته شده توسط کارگردان ها توسط سرویس های سینمای خانگی ( مثل نماوا و فیلیمو ) فروخته میشود ؛ اما این فیلم ها در سایت های ( یوتیوب و.... ) توسط اشخاصی غیر از سازنده به طور رایگان پخش میشه ، آیا دیدن این فیلم ها از سایت های دارای پخش رایگان جرم و خلاف قانون است ؟

27 شهریور 1400 99

بااحترام
کاربر محترم به علت اینکه خود سایت های رایگان جهت نمایش مبلغ یک بار دانلود پرداخت و شما نیز بدون واریز آن را دانلود می نمایید جرم محسوب می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی