فروش مال غیر و تحصیل مال از راه نامشروع

سلام من زمینی دارم که ازمادرم خریداری کردم(این از پدر بزرگم بین مادرم ودایی هایم تقسیم شده)که دایی بنده زمینش از شرق بامن هم مرز هست وبه دامادمون فردخت الان بعداز گذشت چند سال مشخص شده موقع تحویل دادن به دامادمون حدود ۲۰۰ متر کم فروخته وبدون اطلاع بنده این ۲۰۰ متر کسری رو از زمین من به ایشان داده .وقتی به دامادمون گفتم چرا در زمین من دیوار کشیدی رفت شکایت کرد به عنوان تصرف وفروش مال غیر که دایی بنده آنجا در پرونده به عنوان شاهد ومطلع اظهارات خود رو چنین نوشتن که چون زمینش کم بوده از زمین بنده به دامادمون داده .اکنون رای براًتم صادر شد آیا میتوانم از دامادمون ودایی ام شکایت کنم به عنوان فروش وانتقال مال غیر وبه پرونده اشاره کنم که دایی ام آنجا اقرارکرده.

27 شهریور 1400 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی