مجازات داشتن مواد مخدر

سلام برادرم با مواد گرفتنش ۵ سال حبس داشت یه سال کشید اومد مرخصی با ۱۰ گرم شیشه و ۲۰ گرم هرویین دوباره گرفتنش میخواستم ببینم میشه براش کاری کرد وکیل بگیریم ؟ بعد چقدر بهش حبس میخوره حدودی ممنون میشم راهنمایی کنید

27 شهریور 1400 97

بااحترام
کاربر محترم طبق ماده ۸ ..ده تا بیست گرم شیشه
از بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
و زمانی مرتکب برای بار دوم باشد یک ونیم برابر جریمه اضافه میشود و به سه تا ۸سال و شلاق جریمه میشود وبیست گرم هرویین نیز چهل میلیون تا شصت میلیون ریال وشلاق محکوم خواهد شد .بهتر است وکیل گرفته تا بتواند تخفیف را از دادگاه اخذ نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی