ورود به عنف بدون اذن صاحبخانه

سلام من مجردم وخونه مادرم زندگی میکنم زن داداشم بزور وارد خونه شد و من مجبور شدم دستشو بگیرم بیرون کنم ایا من مجرم هستم ممنون

04 خرداد 1401 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی