کارگر از زمینی که در ان کارگری کرده سهم طلب میکند

با سلام و احترام، باغ فندوق داریم در منطقه روستایی که ارث مادری است. مادر هم در قید حیات هستن. این باغ از حدود چهل سال قبل دست کارگر بوده. از قبل حدود یک سوم زمین درخت فندوق داشته، دو سوم درختان رو هم کارگر زمین کاشته. از زمانی که دست کارگر بوده تا به امروز هر ساله کارگر زمین نیمی از سهم فندوق رو برده و نیم دیگر بین مادر و وارثان تقسیم شده. حال مادر قصد دارن سهم ارث زمین رو بین وراث تقسیم کنن. کارگر مدعی هستن که چون سالهاس زمین دست ایشون بوده نیمی از زمین به ایشون تعلق میگیره و نیم دیگر زمین باید بین مادر و وارثان تقسیم شود. آیا چنین چیزی حقیقت دارد؟ ظاهرا باقی اهالی روستا هم از گذشته تا به امروز، زمین‌هاشون رو به همین صورت تقسیم میکردن. از نظر قانونی سهم کارگر زمین به چه صورت و چه میزان باید به ایشون تعلق بگیرد؟ با تشکر

27 شهریور 1400 74

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به بیانات جنابعالی و باتوجه به کار کارگر و دریافت دستمزد خود بعنوان نیمی از محصول و توافق بعمل امده نمیتواند سهمی را از باغ بخواهدنکته قابل توجه کاشت درخت توسط کارگر میباشد ان قسمتی که درخت فندق را کاشته میتواند درختان را به مالک فروخته و مبلغ را دریافت ویا درختان خود را بریده و خارج نماید ولی نمیتواند سهمی از زمین را بخواهد جهت راهنمایی بیشتر و بررسی بهتر میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی