مطالبه وجه چک و تاخیر

باسلام خدمت جناب عالی بنده ۵سال میشه یک چک داشتن از مشتریان که با یک روز دیر آمدن ری دادگاه به طرف داده شد از قرار معلوم ۲میلیون ۳۰۰هزار تومان رسید به ۷۰۰هزار تومان حالا این ۷۰۰هزار تومان بعد از دوسال دویدن وپیگیری شورای حل اختلاف اصفهان میگه پول شما چکش صادر شده و بقیه پول فعلا نیامده به شورا برسه برو هرموقه اومد بهت خبر میدم حالا با ۱۰۰بار رفتن و پرونده را دیدن میگند نیست چک وله دست ما نرسیده کاریم به کار ما ندارن تازه میگه از اینجا برو وگرنه زندانی برات می‌بریم اینه حقوق شهروندی شورای حل اختلاف خیابان آتشگاه روبه روی پلمپ بنزین شعبه ۵

28 شهریور 1400 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی