مطالبه وجه چک و تاخیر

باسلام بنده سال 86یک ففره چک بمبلغ سه میلیون چهارصدهزارتومان برگشتی دارم حالا طرف حکم اجراییه از حل اختلاف برای پرداخت و خسارت تادیه گرفته، برای خسارت تادیه واقعاً گرفتارم میشه راهنمایی فرمایید راهکاری بلکه ازم نگیرن

28 شهریور 1400 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی