شکایت از استاد راهنما

سلام وقت بخیر همسر بنده دانشجوی کارشناسی ارشد هست و با استاد راهنمای خود به مشکل خوردند،استاد راهنمای ایشون خارج از دانشگاه با همسر بنده و در شرکت خودشون فرار گذاشتند برای انجام روند پایان نامه ؛چند هفته قبل با توجه به اینکه خودشون گفته بودند به شرکتشان مراجعه کنیم همسر بنده را از شرکت بیرون کردند و با رفتار بسیار بد با همسر من برخورد کردند ؛من هم با ایشان در دفتر کارشان جر و بحثمان شد این استاد از من و همسرم در حراست دانشگاه شکایت کرده سوال من از شما این است که ایا استاد راهنما میتواند جایی خارج از دانشگاه با دانشجو قرار بگذارد و ما میتوانیم بهخاطر این موضوع و حتک حرمت به همسر بنده از ایشان به مراجع قضایی شکایت کنیم ؟ و اینکه این استاد نیز میتوانند از ما به مراجل قضایی شکایت کنند ؟

29 شهریور 1400 47

بااحترام
کاربر محترم .استاد موظف است در داخل دانشگاه با شاگرد خود جهت امور پایان نامه قرار ملاقات گذاشته و درمورد موضوع مطروحه شما میتوانید به حراست دانشگاه جهت تخلف و قرار جهت سوء نیت خاص گزارش نمایید و درمورد شکایت هر دو اگر مدعی اتهامی به طرف مقابل هستید باید مستندات محکمه پسند ارائه نمایید اگر ادله دارید میتوانید شکایت نمایید در ضمن از دانشگاه بخواهید استاد راهنمای دیگری را جایگزین نماید .موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی