ضرب و جرح منجرب به اتش سوزی

سلام وقت بخیر جناب اگر یه فردی وارد مغازه فرد دیگری بشود و فرد اول در ان مغازه دچار آتش سوزی بشود فرد اول باید خسارت بدهد؟

29 شهریور 1400 49

بااحترام
کاربر محترم در قانون و محاکم اگر حادثه ای رخ دهد توسط ارجاع به کارشناسی علت اتش سوزی و مقصر در اتش سوزی مشخص خواهد شد اینکه طرف وارد مغازه شود و طرف مقابل اتش گرفته است به تنهایی نمیتواند دلیل بر اتش زدن طرف مقابل باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی