;
دیات در اثر صدمه تصادف

با سلام دیه کامل برای زن و مرد متفاوت است؟ بنده تاریخ تصادفم یک روز قبل محرم بوده و تاریخ پرونده پزشکی قانونی ام زده شده محرم الان مقدار دیه ی من ک خانوم هستم بر حسب ماه حرامه یا عادی. با تشکر

30 شهریور 1400 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی