دیات در اثر صدمه تصادف یا ضرب و جرح

سلام.ضربه مغزی و تجمع خون و جراحی مغز و سوراخ کردن استخوان جمجمه خارج کردن خون چه نوع دیه است؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از پاسخگویی سریع و مفیدتون
30 شهریور 1400 74

بااحترام
کاربر محترم تشخیص دقیق این موارد که عمل های رو ان انجام گردید به پزشک قانونی و قاضی اجرای احکام میباشد
طبق بند ح وخ ماده ۷۰۹ قانون مجازات یک سوم دیه کامل بعلاوه درصدی نیز جهت جراحی دیه تعلق خواهد گرفت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی