دیات در اثر صدمه تصادف یا ضرب و جرح

سلام.ضربه مغزی و تجمع خون و جراحی مغز و سوراخ کردن استخوان جمجمه خارج کردن خون چه نوع دیه است؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از پاسخگویی سریع و مفیدتون
30 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی