مطالبه وجه چک و تاخیر

سلام از سال 96تا1400ازیکی ازادارات شکایت کرده ام ومحکوم به شده اند که مبلغ طلبم که293میلیون بوده را 718میلیون پرداخت کنن ولی یک سال ونیم مهلت داده اند وحال ان محلت تمام شده ایا میتوانم این یک سال ونیم راهم تاخیر وتادیه بگیرم

30 شهریور 1400 52

بااحترام
کاربر محترم وقتی از طریق دادگاه زمان مشخص شده باشد دیگر خسارت تاخیر تعلق نخواهد گرفت تاخیر زمان بیشتر از یک سال و نیم سال قابل مطالبه میباشد یعنی اگر یک ماه از مهلت بگذرد شما ان یکماه را میتوانید تاخیر بخواهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی