محاسبه مقدار و هزینه دیه

سلام و وقت بخیر. محاسبه مقدار و هزینه دیعه تعیین شده از طرف دادگاه‌برای متهمین

31 شهریور 1400 65

با سلام
این مورد مقدارش توسط پزشکی قانونی تایید و توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی