مدت ضبط دوربین مداربسته

با سلام دوربین های مدار بسته ی بیمارستان های اعصاب و روان قانونا تا چه مدت فیلم ها را نگهداری میکند؟

31 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی