ایا نتیجه آزمون توسط سازمان‌ سنجش قابل ابطال است ؟

به من دو روز پيش زنگ زدن از سايت سازمان سنجش و گفتن كه ما به ازمون تو مشكوك هستيم و قراره ١٢ اذر بياي امتحان مجدد بدي درحالي كه تنها دليل اينا يكي بودن پاسخنامه من با افراد ديگري است و سوابق تحصيلي من با درصد هاي ازمون مغايرت دارد ايا ميشه اعتراض كرد و نتيجه گرفت؟

31 شهریور 1400 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی