ربایش کودک و اقرار به آدم ربایی و فروش آن به دیگری

سلام ، جوان ۲۰ساله ایی با ورود بدون اجاز به منزل همسایه قدام به ربودن پسربچه ۳ساله خانواده میکنه و آن را به یک خانواده خارج از کشور میفروشه و براساس تحقیقات دادسرا متهم به بزه خود اعتراف نموده و دادیار کیفرخواست صادر کرده طبق ماده621 قانون مجازات اسلامی محکوم نموده ...سوال بنده آیا مجازات متهم فقط همین است و درصورت پیدا نشدن پسر بچه، متهم به مجازاتی همچون قصاص محکوم نمیشه؟...باتشکر

نظر سوال کننده به پاسخ:
منظور بنده درصورتی که بچه پیدا نشده باشه مجازات متهم تشدید میشه ..؟
31 شهریور 1400 64

با درود؛
کاربر محترم؛ اولا؛ دادگاه حسب ارتکاب جرم توسط متهم، مجازات قانونی را درخصوص مجرم صادر و لحاظ نموده است و مجازاتی بیش از آنچه صادر و اجرایی گردیده، متصور نمی باشد، مگر اینکه موارد ارتکاب تعدد جرایم و یا علل مشده جرم بغیر از آنچه مورد حکم واقع گردیده، بعـدا احراز و اثبات گردد..
دوما؛ اصـولا در موضـوع مطـروحه، قصاص موضوعیت ندارد..
سـوما؛ بدون شک ضابطین قضایی با دستور مرجع قضایی، پیدا کردن کودک و بازگشت آن به خانواده اش را بطور مستمر در دستور کار خود داشته و عنداللزوم از طریق اینترپل درخواست استرداد کودک به حانواده اش تا حصول نتیجه انجام می گیرد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی