ارسال مدارک به صورت مجازی

سلام.برای ی کار خانگی از من عکس چک سفید امضا فقط عکسش با عکس اول شناسنامه و ی متن کوچیک ک خواستن بنویسم و عکسش بفرستم خواسته شده خواستم ببینم مشکلی ایجاد نمیکنه این عکس هارا بفرستم؟ ممنونم

01 مهر 1400 97

سلام
بستگی به متنی داره که برای ایشان می فرستید لذا بهتر است با مراکزی که فاقد مجوز های لازم( الکترونیکی و فیزیکی)هستند به صورت یک طرفه یعنی بدون قرارداد مدارکی ارسال نکنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی