جهت دریافت مجوز اریشگاه در واحد مسکونی چگونه اقدام کنم

سلام،برای مجوز آرایشگاه از اتحادیه اقدام کردم ساختمان موقعیت کاملا اداری دارد و همه ی ساکنین یا شرکت هستند یا دکتر و وکیل و حتی مرکز ترک اعتیاد و طبقه ی اول هم پلیس به اضافه ی ۱۰ ولی کاربری مسکونی است و کسی برای تغییر کاربری قدمی بر نمیدارد..چطور میتونم فعالیت کنم اونجا و ایا تبصره ای ماده ای استثنایی وحود دارد از نظر شهرداری تا بتوان در اینگونه ساختمان ها فعالیت کرد؟

01 مهر 1400 60

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به شرایط مجتمع شما شهرداری مخالفتی نمیکند ولی جهت اتحادیه میتوانید اقدام به استشهادیه از ساکنین نمایید که تماما اداری میباشند و استفاده مسکونی نمیشود و حتی یک واحد مسکونی ندارد که معترض باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی