استفاده از زمان مرخصی زایمان

معلم پیمانی هستم با بیمه تامین اجتماعی از زمان مرخصی زایمان ۳ماه گذشته و اقدام نکردم ایا الان میتونم برم مرخصی

02 مهر 1400 96

بااحترام
کاربر محترم شما مرخصی را از اول زیمان باید استفاده نمایید اگر به طور مثال مرخصی شما ۶ ماه باشد میتوانید سه ماه باقی مانده را با موافقت امور اداری استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی