استفاده از زمان مرخصی زایمان

معلم پیمانی هستم با بیمه تامین اجتماعی از زمان مرخصی زایمان ۳ماه گذشته و اقدام نکردم ایا الان میتونم برم مرخصی

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب کامل پاسخ ندادن که آیا مشمول جریمه میشم یا نه
02 مهر 1400 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی