توهین و تهدید و فحاشی

سلام پدر من یه مغازه تجاری به یکنفر اجاره داده مستاجر چهارماهه اجاره نداده بعد طلبکار هم جدیدا زنگ زد که بهم پول بدهکار من واسه اجاره گرفتن رفتم ومنو تهدید کرد منم با اجازه بنگاه در مغازشو قفل زدم چون قرارداد نوشته شد در صورت ندادن یکماه اجاره قرارداد فسخ بعد با بحث درگیری اخر قفل باز کردم که مستاجر دست پیش گرفت زنگ زد ۱۱۰ که واسه جفتمون گزارش نوشت من قصد دارم واسه توهین تهدید ازش شکایت کنم خارج از مسائل شکایت واسه تخلیه ملک چون جلو چند شاهد منو تهدید وتوهین کرد چه راهنمایی میکنید

02 مهر 1400 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی