شکایت از طریق دادسرای نظام

سلام آیا کتک زدن و انتقال به زور با آمبولانس و مهار فیزیکی و زدن دستبند فلزی به یک سرباز که صرفا فرمانده اش که پزشک نیست ادعا میکند دچار جنون شده جایز است؟قابل پیگیری است؟

02 مهر 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی