برای دریافت حقوق مزایای فردفوت شده ای که سرایدارباغ بوده چکاربایدکرد

سلام ما مدت ۹سال در یک باغ ب عنوان سرایدار بودیم ولی هیچ گونه حقوق یا مزایایی ب ما ندادن پدر من ماه گذشته فوت کرد و الان صاحب باغ از ما خواسته تا از این جا برویم ما هم خانه یا پولی نداریم میخواستم بدونم آیا میتونم ازشون شکایت کنم

02 مهر 1400 50

باسلام با توجه به اینکه شما 9سال است که سرایدار آن باغ بوده اید لذا در حال حاضر مالکین بدون پرداخت حق و حقوق شما نمیتوانند برای تخلیه اقدام کنند و باید حق بیمه و سنوات و حقوق معوقه و … به طور کامل پرداخت شود شمابعنوان ورثه میتوانیدبرای دریافت حقوق ومزایااقدام کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی