;
استفاده از دسبند توسط دژبان به سربازان قانونی است

با سلام استفاده از دستبند فلزی که به متهمان میزنند توسط سرباز دژبان وظیفه یک یگان جهت انتقال و تحویل سرباز که دچار بیماری اعصاب و روان است به بیمارستان قانونی است؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر ولی من جواب خودم را دقیق نگرفتم آیا اگر فرد خاطی است چرا عنوان سوال من این عبارت شد؟استفاده از دسبند توسط دژبان به سربازان قانونی است؟؟در کل میخواستم بدانم این کار قانونی است یا خیر؟
02 مهر 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی