استفاده از دسبند توسط دژبان به سربازان قانونی است

با سلام استفاده از دستبند فلزی که به متهمان میزنند توسط سرباز دژبان وظیفه یک یگان جهت انتقال و تحویل سرباز که دچار بیماری اعصاب و روان است به بیمارستان قانونی است؟

02 مهر 1400 98

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی