دیات در اثر صدمه تصادف

سلام در صورتی ک تصادفی رخ دهد و طرف مقابل مقصر شناخته شود و حاظر به پرداخت خسارت نباشد و وسیله نقلیه ک باهاش خسارت زده متعلق ب راننده نباشد آیا امکان توقیف وسیله نقلیه هس

02 مهر 1400 63

بااحترام
کاربر محترم زمانی که تصادف منجرب به دیه شود و یا خسارت مالی شود مامور راهور بیمه شخص را به زیاندیده تحویل میدهد تا از طریق بیمه خسارت را دریافت نماید درصورتی که مبلغ بیشتر بیمه باشد از طریق دادگاه اقدام و میتوانید حسابهای وی را مسدود و ویا حکم جلب دریافت نمایید اگر توافقی صورت گرفته میتوانید از طریق دادگاه اقدام
نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی