تبانی جهت تحصیل مال از طریق نامشروع

سلام در مورد توطئه و تبانی علیه اموال مردم، توسط مٱمور کلانتری و یک پسر بچه بالای 15 سال در ارتکاب تصرف وسیله نقلیه بواسطه همکاری دو نفر و تحت مانور تقلبی توقیف،با احراز ادله،طبق قانون دادگاه صالحه کدامست؟

07 مهر 1400 96

بااحترام
کاربر محترم تبانی و تصرف و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط مامورین محرز میشود .ولذا فرد نابالغ بعلت اینکه سبب اقوی را در جرم ارتکابی دارد یعنی افرادی که وی را اغفال نمودند مسبب این امر هستند متهم اصلی و فرد نابالغ متهم ردیف دوم قرار خواهد گرفت و کمترین مجازات را برای وی درنظر خواهند گرفت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی