شهادت شهود چگونه است

سلام فردی روز ۱۴ شهریور شیشه های پدرخانمم رو شکونده و چندین بار هم تهدیدش کرده این فرد میشه شوهر خواهر پدر خانمم یعنی شوهر عمه خانمم حالا چون با عمه خانمم به مشکل خوردن پدر خانم‌من رو مقصر میدونه .دو طرف من رو کردن حکم و واسطه بین خودشون و قرار شد دختر مهر و نفقه را ببخشه و حوی طلاهایی که پسر خریده را پش بده چون فامیل هستن.پسر کمی مشکل شخصیتی داره امده شیشه های پدرخانمم رو شکونده و ما همون شب رفتیم خونه پدرخانمم همراه با مهمانهام.ساعت ۱۱ ونیم شب دیدم خط ناشناسی زنگ زد جواب دادم دیدم این پسر میلاد هست و گفتم چرا امدی شیشه شکوندی گفت من نبودم خونه عمو فرج هستم که دروغ میگفت.من گفتم با چندمت هست تهدید میکنی میدم بندازنت تو گونی البته یک‌لحظه عصبانی شدم بخاط اینکه حال مادرخانمم رو دیدم ولی مکالمه ما نیمساعت طول کشید و این‌پسر را کلی نصیحت کردم گفتم بچه بازی درنیار تا کارت رو درست کنم حتی گفت چشم حاجی و با خوبی خداحافظی کردیم دیدم ۳ روز بعد به جرم تهدید به ادم ربایی ازم شکایت کرد.در کلانتری هم به من و پدر حانمم حمله کرد و فوشهای رکیک داد و تهدید کرد که شکایت کردیم من و پدر خانمم جداگانه و شکایت های ما هم رفت روی اون پرونده ای که ازمن شکایت کرده به جرم تهدید.البته نمیدانم ایا صدای منو ضبط کرده یا نه.ولی در کلانتری گفت شاهد دارم پشت گوشی شنیدن تهدیدم کردی.حالا با توجه به این توضیحات اگر صدا داشته باشه نمیتونه شاهدی جز عموش بیاره چون خودش میگفت خونه عمو فرج هستم و چون عمو فرج عموی پدر خانمم هست نمیاد تو بحث فامیلی شهادت بده و چون گفته خونه عموم هستم نمیتونه شاهدی بجز عموش بیاره.و اگر بخاد مثلا شاهد تنها بیاره ایا شاهد پشت گوشی قابل قبول هست؟و اگه صدای تنها بیاره بدون شاهد ایا این صدا مدرک محسوب میشه؟و اگر این اقا صدا نیاره شاهد بیاره و من هم سه شاهد ببرم که خانه من بودن و من تهدید نکردم ایا شاهد های من قابل قبول هست؟

10 مهر 1400 151

باسلام
اولا صدای ضبط شده میتواتد جز قرائن وامارات قضایی برای دادگاهه باشد یعنی بعنوان یه مدرک که علم قاضی را بر تحقق یک رفتار مجرمانه سوق دهد میشود استناد نمود
ثانیا در خصوص شهادت باید عرض شود که شاهد یعنی کسی که به موضوعی را دیده ویا شنیده لذا در قضییه جنابعالی بله میتوان گفت که شهادت شهود ایشان که در مکالمه تلفنی گفتگوی شما را شنیده اندمیتوانند بعنوان شاهد شهادت دهند واز طرف دیگر شما هم.میتوانید شاهدین خودرا معرفی نمایید که اعلام کنند که ایشان را تهدید نکرده ایید لذا وقتی شهادت شاهدین با هم تعارص داشته باشد شهادت شهود بعنوان یکی از ادله اثباتی دعوی بعلت متعارض بودن کنار گذاشته خواهد شد ودادگاه به دلایل دیگری رسیدگی میکند واگر دلیلی وجود نداشته باشدپرونده مختومه خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی