ممنوع الخروجی باتوجه به ازادی مشروط

من یک پرونده امنیتی داشتم و خارج از کشور زندگی میکنم پرونده متعلق به سال ۹۷ بوده و من اصلا ممنوع الخروجم نبودم با قید کفالت بیرون بودم تا زمان اعلام حکم که سال ۱۳۹۹ بوده من اومدم از خارج ایران به اوین و محکومیتم رو کشیدم تا ۱۷ مرداد که با آزادی مشروط من موافقت شد و پرونده هم توی ثنا مختومه اعلام شد و هیچگونه هم ممنوع الخروجی نداشتم تا اینکه ۹ مهر ۱۴۰۰ اومدم از فرودگاه امام برم پلیس گذرنامه منو ضبط کرد و گفت اجرای احکام شعبه ۱ دادسرای ۳۳ مقدس اعلام ممنوع الخروجیتو زده تا سال ۱۴۰۳ کل حکم من ۲ سال بوده و ۱۰ ماه و نیم هم کشیدم مگر میشه اخرش یهو این داستان بشه ؟؟؟؟؟؟

10 مهر 1400 88

بااحترام
کاربر محترم حکم جدید چند حالت دارد یا بعد از ازادی مشروط شما جرم جدید مرتکب شده اید و از کشور خارج شدید ویا ازادی بدون خروج از از کشور صادر شده به علت اینکه ازادی شما از مشروط به مطلق تا پایان دوره محکومیت زمان دارد ویا باید پرونده شما مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمایی بهتری شوید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی