خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد)

سلام خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در اجرای احکام بمانند چک ماهانه محاسبه میشود ؟!

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاس از پاسختون، سوال بنده این بود که ماهانه محاسبه میگردد یا سالانه باز هم تشکر
12 مهر 1400 72

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) از تاریخ مطالبه و طرح دادخواست تا روز پرداخت و وصـول آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی بصورت ماهانه محاسبه می گردد،، و در محاسبات چک و یا وجه نقد، از یک جدول شاخص تورم واحد در همه دیون استفاده می گردد، فقـط در مطالبات چک، مبنای محاسبه از تاریخ سررسید و تاریخ چک بوده، ولی در سایر دیون مالی و از جمله وجه نقـد، از تاریخ مطالبه و یا ثبت دادخواست بصورت ماهانه محاسبه می گردد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی