فحاشی و توهین بدون شاهد

سلام میخام بخاطر فحاشی توهین از یک نفر شکایت کنم و همچنین از یک داروخانه به دلیل داروی اشتباه حتی با وجود نسخه پزشک آیا بنده به شاهد نیاز دارم ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
آقای محمدتقی صادقی عالی بودن و بسیار دقیق راهنماییی کردند سپاس
13 مهر 1400 53

با درود؛
کاربر محترم؛ اصولا در طرح شکواییه کیفری، شخص شاکی و یا مدعی بابستی بتواند با دلایل اثباتی ادعای خود را در محکمه اثبات نماید که در صورت داشتن دلایل و مدارک کافی دال بر اثبات اتهام وارده، دیگر نیازی به شاهد نبـوده،، ولی در صورت فقدان دلیل و یا مدارک کافی می تواند به شهادت شهود استناد نماید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی