شکایت

من با یک پرایید تصادف کردم و زنگ زدم پلیس و وقتی طرف مقابل پلیس را دید فرار کرد و پلیس هم نتوانست او را بگیر من فقط شماره پلاک او را دارم باید چکار کنم؟

23 فروردین 1399 80

سلام اگر تصادف خسارتی است می توانید به شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تامین دلیل نمایید با جلب نظر کارشناس جهت ارزیابی خسارت وارده به خودرو و سپس دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت راننده مقصر بدهید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی