;
شکایت

من با یک پرایید تصادف کردم و زنگ زدم پلیس و وقتی طرف مقابل پلیس را دید فرار کرد و پلیس هم نتوانست او را بگیر من فقط شماره پلاک او را دارم باید چکار کنم؟

23 فروردین 1399 39

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی