درخواست تخلیه ملک مسکونی در ایام کرونا

هشت ماه از تاریخ قرارداد اجاره میگذره،مستاجر تخلیه نمیکنه، بنده صاحب خونه‌ام و مجردم،حکم تخلیه صادر میکنن؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
این چ مدل راهنماییه،اینو خودم‌ام میدونم برادر من، ی متن آماده رو کپی میکنی میفرستی
17 مهر 1400 64

با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به دسـتورالعمل صادره به مراجع قضایی، درخواست صـدور حکم تخلیه از سـوی موجر در ایام کرونا،، صـرفا در موارد خاص؛
۱- فروش قطعی ملک ۲- نیاز شخصی مالک جهت سکونت ۳- تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و عدم پرداخت اجاره،، صادر می گردد..
در غیر از موارد مذکور، حکم تخـلیه صادر نمی گردد و قرادادهای اجاره در تهـران و کلانشهرها با افزایش حداکثر ۲۵ و در شهرستانها با ۲۰ درصد تمـدید خواهد شد..
مؤید باشـید..
# جوابیـه؛؛ دوست عزیز؛ وقتی شما نه شرایط درخواست تخلیه رو دارید و نه تخلف مستاجر رو،،
بنده موظف هستم که در این ساعت۲ نصف شب، پاسخ صحیح رو بیان کنم، هر چند که خوشایند شما نباشد..
# ضـمنا اَصل متن هم دستخط و اظهارنطر بنده بوده و از هیچ جابی کُپی نشده است..
بسیار ممـنون از تشکر حضرتعالی..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی