درخواست رأی باز جهت اشتغال خارج از زندان

سلام متاسفانه ضامن پشت چک شخصی راامضانمودم چون تعدادشکات زیادبودحدود۱۲نفراومدن شکایت کلاهبرداری کردن حجم پرونده زیادشدرای صادرشدومتاسفانه ردمال و۴سال حبس.با۴وکیل مشورت کردم گفتندکه حقوقی میشودنترس.الان۴ماهه زندانم ودراین مدت رضایت۵شاکی راگرفتم آیامیشوددرخواست اشتغال به کاربدهم تابیرون زندان بیفتم دنبال پرونده ورضایت بگیرم

28 خرداد 1401 851

با درود؛
کاربر محترم؛ برای درخواست اشتغال خارج از زندان، بایستی درخواست زندانی، در شورای طبقه بندی زندان مطرح گردد..
در این خصوص تقاضای استفاده از امتیاز رأی باز جهت اشتغال خارج از زندان، ابتـدا توسط زندانی درخواست شده و شـورای طبقه بندی پس از بررسی، در صورت جامع الشرایط بودن زندانی، به تشخیص شورای طبـقه بندی زندان با آن موافقت می گردد..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی