چک سفید امضاء را چگونه اثبات نماییم

با سلام مبلغی پول نزول کردم چک سفید امضا ضمانت گذاشتم سه ما ه سود عقب افتاده دارم چکم را دوبرابر مبلغ نوشتن برگشت زدن الان در توانم نیست سود پرداخت کنم لطفا راهنمایی کنید

20 مهر 1400 60

بااحترام
کاربرمحترم شما باید از دارنده چک با عنوان سوءاستفاده از سفید امضاء شکایت نمایید و در مرحله رسیدگی با شهادت شهود درصورتی که از موضوع مطلع میباشند دفاعیات خود را مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی