راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی الزام آور است؟

با سلام سازمان نظام پزشکی راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی دارد که دارای ۱۳ فصل و ۱۴۰ ماده است.آیا وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی موظف به انجام این ۱۴۰ ماده می‌باشند یا می‌توانند برخلاف آن عملی را انجام دهند؟ایا این ۱۴۰ ماده که نظام پزشکی تصویب کرده اعتبار قانونی دارد و میتوان به آن استناد کرد؟

22 مهر 1400 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی