محاسبه تأخیر در تأدیه محکومیت صادره

سلام سال 1397/8/18 از من شکایتی شد که من مبلغ 252 ملیون بابت حساب کتاب دفتری بدهکارم تا اینکه دادگاه رای به مبلغ 168 ملیون تومان داد تاریخ رای قطعی 1400/2/2 هستش الان من باید چقدر پرداخت کنم با تا خیبر و تاعدیه

نظر سوال کننده به پاسخ:
با عرض معذرت من تاریخ رو اشتباه داده بودم تاریخ 1397/6/7 تاریخ دادخواست بود .
23 مهر 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی