چه اموالی جزو مستثنیات دین است؟

سلام با توجه به کارمند بودن ،آیا ماشین جزء اموال توقیفی به حساب می آید؟

24 مهر 1400 93

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی