;
مهلت درخواست از دیوان عدالت

با سلام مهلت قانونی درخواست احراز تخلف از یک بیمارستان در دیوان عدالت اداری چه مدت است؟اکر بیش از یک سال از یک تخلف گذشته باشه میتوان اکنون درخواست احراز تخلف را در دیوان عدالت اداری ثبت کرد؟

25 مهر 1400 23

بااحترام
طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، ماده 100 شهرداری از حیث نقض قوانین (بند 2 ماده 10 قانون) برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مزبور خواهد بود.

اعلام تخلف توسط شما نیاز به گذشت زمان ندارد و هر زمانی تخلفی مشاهده نمایید می توانید طرح شکایت کنید دلایل اثباتی خود را جمع آوری نمایید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی