;
پیامک ثبت شکایت چه زمانی ارسال نی شود

با سلام.ایا پیامک ثبت شکایت حقوقی در همان روزی که شکایت ثبت شده برای موکل ارسال میشود یا خیر

26 مهر 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی