;
محکومیت آلودگی صوتی و امکان سوءپیشینه

سلام. بنده سال ۹۲ به خاطر الودگی صوتی ضبط خودرو به شورای حل اختلاف رفتم و ۵۰ تومن جریمه شدم. احتمالا پرونده م اونجا برام ثبت کردن و گفتن که اگر تکرار شه زندان داره. به نظرتون این مورد به عنوان سوء پیشینه ثبت میشه وقتی برای استخدام گواهی بگیرم؟

29 مهر 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی